Mae Profiad Cyf. wedi ei sefydlu er mwyn ateb gofynion busnesau bach a

chanolig ac yn cynnig dau brif wasanaeth;

Profiad Cyf. © 2024 Lluniwyd y wefan a’i chynnal gan H G Web Designs
Yma i Gefnogi eich Busnes
Here to Support your Business
Language: English
Ffôn / Tel: 07766 162523 Ebost / Email: gwenfron@profiad.cymru Gwefan / Website: www.profiad.cymru
Profiadol pRoffesiynol gOfal cwsmer treFnus dIbynadwy Annog gwyboDus Cynllunio a Chyngor Busnes -  • Sesiynau a chyfarfodydd 1-1 i’r pwrpas o’ch cynorthwyo i roi cynllun busnes at ei gilydd, neu, os dymunir, ysgrifennu cynllun busnes ar eich rhan. • Darparu rhagolygon ariannol a darparu modelau llif arian.  • Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â chyflwyno cais am fenthyciad a/neu grant. Gall hyn gynnwys darparu cais ar eich rhan. • Cyfarfodydd yn cynnig cyngor i ddatblygu neu gychwyn eich busnes.  Gwasanaethau Cefnogol - gwasanaeth ar gyfer cwmnïau sydd yn edrych am gymorth a/neu gefnogaeth ymarferol tymor byr.  Gall hyn gynnwys cymorth gydag agweddau o redeg y busnes neu hyd yn oed gwasanaeth ‘camu mewn’ i lenwi bwlch ar adegau prysur neu gyfnodau byr pan fo staff yn sâl neu ar wyliau.  Mae y gwasanaeth ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.
Yma i Gefnogi eich Busnes

Mae Profiad Cyf. wedi ei sefydlu er mwyn ateb

gofynion busnesau bach a chanolig ac yn

cynnig dau brif wasanaeth;

Profiad Cyf. © 2024 Lluniwyd y wefan a’i chynnal gan H G Web Designs
Profiadol
pRoffesiynol
gOfal cwsmer
treFnus
dIbynadwy
Annog
gwyboDus
Yma i Gefnogi eich Busnes
Yma i Gefnogi eich Busnes Here to Support your Business Ffôn / Tel: 07766 162523 Ebost / Email: gwenfron@profiad.cymru Gwefan / Website: www.profiad.cymru
Cynllunio a Chyngor Busnes - • Sesiynau a chyfarfodydd 1-1 i’r pwrpas o’ch cynorthwyo i roi cynllun busnes at ei gilydd, neu, os dymunir, ysgrifennu cynllun busnes ar eich rhan. • Darparu rhagolygon ariannol a darparu modelau llif arian. • Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â chyflwyno cais am fenthyciad a/neu grant. Gall hyn gynnwys darparu cais ar eich rhan. • Cyfarfodydd yn cynnig cyngor i ddatblygu neu gychwyn eich busnes. Gwasanaethau Cefnogol - gwasanaeth ar gyfer cwmnïau sydd yn edrych am gymorth a/neu gefnogaeth ymarferol tymor byr. Gall hyn gynnwys cymorth gydag agweddau o redeg y busnes neu hyd yn oed gwasanaeth ‘camu mewn’ i lenwi bwlch ar adegau prysur neu gyfnodau byr pan fo staff yn sâl neu ar wyliau. Mae y gwasanaeth ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.