Profiad Cyf. © 2024 Lluniwyd y wefan a’i chynnal gan H G Web Designs

Mae Profiad Cyf. yn gwmni newydd a sefydlwyd ddechrau 2016 gan

Gwenfron Roberts.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi gweithio fel ymgynghorydd busnes ar ran ac i gannoedd o fusnesau bychain o fewn ardal Meirionnydd, hynny trwy eu cynorthwyo, eu cefnogi a’u hysgogi i ddechrau busnesau newydd. Mae’n byw yn Y Bala a thrwy gydol ei gyrfa mae wedi gweithio ym Meirionnydd ac wedi gweithio am flynyddoedd lawer mewn banc yn nhrefi Dolgellau a’r Bala. O ganlyniad mae’n adnabod yr ardal yn dda iawn, yn deall yr economi leol ac wedi datblygu perthynas glos gyda’r cyrff cyhoeddus ac yn meddu ar rwydwaith eang iawn o gysylltiadau. Dyma beth roedd gan rhai o’n cwsmeriaid i'w ddweud: "Mi fuodd Gwenfron (tra yn gweithio gyda Maneg) yn help mawr i mi wrth gychwyn fy musnes newydd yn Caffi Frongoch nol yn Mis Hydref 2014, roedd bob amser yn brofessiynol and yn wybodus iawn o hyn oedd angen ei wneud. Dymunaf pob lwc iddi gyda'i chwmni newydd, Profiad Cyf" - Mathew Evans. Caffi Frongoch, Bala. “Manteisiodd Gwin Dylanwad Wine yn fawr o brofiad, cyngor a mentora Gwenfron Roberts, Maneg gynt, trwy dderbyn cyngor gyda chynllun busnes a dilyniant a chefnogaeth onast ac adeiladol a roddodd sail gadarn i'r busnes yn y flwyddyn gyntaf oll-bwysig.” - Llinos Rowlands - Gwin Dylanwad Wine. “This is the lady that helped me set up Deryn Bach, amazing lady, invaluable business planning support! I fully recommend her services” - Laura Ryan, Meithrinfa Deryn Bach.
Aute, nostrud nisi mollit Ipsum proident ad velit veniam. eu laboris sed, labore occaecat. Lorem ipsum dolor Commodo do exercitation sit
Yma i Gefnogi eich Busnes
Here to Support your Business
Ffôn / Tel: 07766 162523 Ebost / Email: gwenfron@profiad.cymru Gwefan / Website: www.profiad.cymru
Yma i Gefnogi eich Busnes
Language: English
Profiad Cyf. © 2024 Lluniwyd y wefan a’i chynnal gan H G Web Designs

Mae Profiad Cyf. yn gwmni newydd a sefydlwyd

ddechrau 2016 gan Gwenfron Roberts.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi gweithio fel ymgynghorydd busnes ar ran ac i gannoedd o fusnesau bychain o fewn ardal Meirionnydd, hynny trwy eu cynorthwyo, eu cefnogi a’u hysgogi i ddechrau busnesau newydd. Mae’n byw yn Y Bala a thrwy gydol ei gyrfa mae wedi gweithio ym Meirionnydd ac wedi gweithio am flynyddoedd lawer mewn banc yn nhrefi Dolgellau a’r Bala. O ganlyniad mae’n adnabod yr ardal yn dda iawn, yn deall yr economi leol ac wedi datblygu perthynas glos gyda’r cyrff cyhoeddus ac yn meddu ar rwydwaith eang iawn o gysylltiadau. Dyma beth roedd gan rhai o’n cwsmeriaid i'w ddweud: "Mi fuodd Gwenfron (tra yn gweithio gyda Maneg) yn help mawr i mi wrth gychwyn fy musnes newydd yn Caffi Frongoch nol yn Mis Hydref 2014, roedd bob amser yn brofessiynol and yn wybodus iawn o hyn oedd angen ei wneud. Dymunaf pob lwc iddi gyda'i chwmni newydd, Profiad Cyf" - Mathew Evans. Caffi Frongoch, Bala. “Manteisiodd Gwin Dylanwad Wine yn fawr o brofiad, cyngor a mentora Gwenfron Roberts, Maneg gynt, trwy dderbyn cyngor gyda chynllun busnes a dilyniant a chefnogaeth onast ac adeiladol a roddodd sail gadarn i'r busnes yn y flwyddyn gyntaf oll-bwysig.” - Llinos Rowlands - Gwin Dylanwad Wine. “This is the lady that helped me set up Deryn Bach, amazing lady, invaluable business planning support! I fully recommend her services” - Laura Ryan, Meithrinfa Deryn Bach.
Aute, nostrud nisi mollit Ipsum proident ad velit veniam. eu laboris sed, labore occaecat. Lorem ipsum dolor Commodo do exercitation sit
Yma i Gefnogi eich Busnes
Yma i Gefnogi eich Busnes Here to Support your Business Ffôn / Tel: 07766 162523 Ebost / Email: gwenfron@profiad.cymru Gwefan / Website: www.profiad.cymru